Úvod

Podmínky přistavení a plnění kontejnerů

SUŤ – beton, cihly, výkopová zemina, kamení, štěrk, písek , střešní krytina( nelze ETERNIT a AZBEST)

SMĚSNÝ ODPAD –igelity, papír, dřevo, koberce, PVC, plasty, sádrokarton VYJMA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ(Asfaltová lepenka, azbest,eternit, lednice, televize, pneumatiky)

Odvoz a likvidace odpadů Praha a okolí

Tel.: 608 851 088 a 608 851 008

Zajišťujeme prodej a dopravu písku, štěrku, zeminy a betonu.

Můžeme dopravu zkombinovat a odvozem odpadu.