Králova 107/2, Třeboradice, Praha 9 608 851 088 / 608 851 008

Odvoz odpadu Praha

Odvoz a likvidace odpadů Praha a okolí


Tel.: 608 851 088 a 608 851 008

Zajišťujeme prodej a dopravu písku, štěrku, zeminy a betonu.

Můžeme dopravu zkombinovat a odvozem odpadu.

Fotogalerie

 • Provozujeme kontejnerovou dopravu s vozidly :Avia A 75 Euro IIJNK, Daewoo Avia D90 EURO IIIJNK a nově Avia D120 N EURO V splňující emisní normu EURO V, pro vjezd do centra Prahy včetně historické části(Praha 1 a Praha 2)s vanami o objemu 3 až 10 m3, které používáme pro odvoz odpadů, suti a dovoz písků, štěrků, zeminy, betonů atd., jezdíme po celé Praze a okolí(Kostelec n/L., Brandýs n/L., Úvaly, po dohodě i jinam)
 • Máme povolení k vjezdu do 3,5 Tuny
 • vyklidíme vnitřní i venkovní prostory
 • domovní sklepy, půdy i celé areály
 • provedeme sběr odpadů na stavbách i ostatních plochách
 • likvidaci černých skládek
 • bourací práce ručně i strojem včetně odvozu odpadu,nakládku ve firmách i bytech nebo pouze přistavíme kontejner a odpad odvezeme, vytřídíme a řádně ekologicky zlikvidujem
 • Pro Třeboradice, Čakovice, Miškovice, Mírovice ,Kbely, Letňany, Prosek, Ďáblice, Březiněves, Bořanovice, Líbeznice, Měšice, Hovorčovice, Veleň, Přezletice, Radonice, Jenštejn, Vinoř a Satalice
  poskytujeme SLEVU
 • Když si objednáte kontejner na odpad a necháte si dovést
  materiál, tak máte SLEVU
 • Máme vlastní deponii materiálů.
 • Písky skladem Betonářský TOPlistB 0/4 , Maltový M 0/2
 • Štěrky skladem Frakce 4/8 , 8/16 a 16/32
 • Materiály můžeme dovézt kdykoliv ve dne i v noci !!!

Podmínky přistavení a plnění kontejnerů

 • Naložený kontejner nesmí být přetížený
 • Kontejnery mohou být naloženy maximálně po svůj okraj.
 • V případech přetížení nebo přeložení bude cena NAVÝŠENA
 • Vysoké kontejnery jsou určeny pouze pro lehký stavební a směsnýodpad, NE na suť, zeminu aj.
 • Na místě přistavení je nutné zajistit dostatečně velký manipulační prostor pro přistavení, výměny i odvoz kontejneru a zajištěna příjezdová cesta (dostatečně pevný , nepodmáčený terén a povrch by neměl být kluzký a namrzlý). S kontejnery nemanipulujte, aby bylo možno jejich zpětné natáhnutí.
 • Do úzkých a nízkých průjezdů,parků(všude tam kde hrozí poškrábání kabiny větvemi apod.) smí vjet , díky svým rozměrům, jen Avia A 75 JNK- Nutno předem nahlásit

SUŤ – beton, cihly, výkopová zemina, kamení, štěrk, písek , střešní krytina( nelze ETERNIT a AZBEST)

SMĚSNÝ ODPAD –igelity, papír, dřevo, koberce, PVC, plasty, sádrokarton VYJMA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ(Asfaltová lepenka, azbest,eternit, lednice, televize, pneumatiky)

Nabízíme